Efterlysande markeringar används för märkning av utrymningsvägar för att underlätta utrymning vid fara.

Det finns produkter som visar utrymningsvägens riktning men också andra produkter som varningsmarkeringar, som används om det finns hinder i utrymningsvägen som måste markeras för att skapa en säker utrymningsväg.

Det efterlysande materialet finns i olika styrkor så att ni kan välja hur stark lyskraft som behövs för just er installation.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.